CYNKOR 2 CZARNY 5L

Producent: 

Catalog category: 

< class="field field-name-field-size field-type-text field-label-inline clearfix view-mode-default">

Rozmiar: 

5L
< class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-above view-mode-full">

Opis: 

CYNKOR 2 przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni ocynkowanych, aluminiowych, stalowych i żeliwnych. Szczególnie polecany jest do konstrukcji metalowych, dachów, rynien i okapów.

CHARAKTERYSTYKA
CYNKOR 2 dzięki wysokiej tiksotropi umożliwia grubowarstwowe nakładanie farby na powierzchnie o różnym kącie nachylenia do poziomu, a tym samym możliwość osiągnięcia wymaganej grubości powłoki przy mniejszej liczbie nakładanych warstw. Daje powłoki z połyskiem, bardzo dobrze przyczepne do podłoża, charakteryzujące się wysoką wytrzymałością i długoletnią odpornością na działanie czynników atmosferycznych. Produkowany jest w kolorach: czerwonym, brązowym i popielatym.

SPOSÓB STOSOWANIA
Podłoże przed malowaniem powinno być zabezpieczone podkładem CYNKOR 1.Dopuszczalne jest malowanie bez w/w podkładu na czyste, suche i odtłuszczone powierzchnie nie noszące śladów korozji. Przed naniesieniem, emalię należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby /np. przy malowaniu natryskiem /rozcieńczyć do lepkości roboczej. Nakładać można pędzlem, natryskiem lub przez zanurzenie. Przy systemie kompleksowej i wieloletniej ochronie dachów i konstrukcji metalowych zaleca się stosowanie warstwy podkładu CYNKOR 1 w granicach 90-110 μm oraz nawierzchniową warstwę CYNKOR-u 2 minimum 40-50 μm, tak aby łączna ostateczna grubość powłoki malarskiej mierzona na sucho wynosiła minimum 140-150 μm. Warstwę nawierzchniową CYNKOR 2 nanosi się po 24 godz. W przypadku malowania bez stosowania warstwy podkładu CYNKOR 1 należy nałożyć 1-2 warstwy emalii CYNKOR 2 o łącznej grubości mierzonej na sucho minimum 80 μm. W ten sposób można zabezpieczać: czyste metaliczne powierzchnie bez śladów korozji, powierzchnie metalowe wcześniej zabezpieczone antykorozyjnie w innych technikach, renowacyjne malowanie starych powłok malarskich poliwinylowych, chlorokauczukowuch, akrylowych, ftalowych, ftalowo-karbamidowych pod warunkiem, że są dobrze związane z podłożem, przeszlifowane drobnoziarnistym papierem i odtłuszczone a ewentualnie występujące uszkodzenia lub wady powłoki oraz ślady korozji zostaną usunięte i zabezpieczone antykorozyjnie warstwą podkładu. Malowanie pędzlem należy wykonywać w lepkości handlowej wyrobu lub przy niewielkim rozcieńczeniu. Natomiast do natrysku stosować do 14% rozcieńczalnika styrenowo akrylowego produkcji “CHEMSTAL” Sp. z o.o. w Dębicy.
Przy zastosowaniu przemysłowym należy kontaktować się z producentem w celu dostosowania parametrów wyrobu do stosowanej technologii.

WYDAJNOŚĆ: 7-9 m²/1l. przy grubości powłoki 40µm
OKRES GWARANCJI 24 miesiące od daty produkcji
OPAKOWANIA 1l, 5l, 10l,20l.
UWAGA: Wyrób zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne: ksylen, butanol, benzynę lakową. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. W pomieszczeniach zamkniętych stosować tylko przy sprawnej wentylacji.

PRZY ZAKUPIE PROSIMY O E-MAILA Z ZAPYTANIEM O STAN GDYŻ Z BRAKU EMALII CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA PRZEDŁUŻY SIĘ DO TYGODNIA. BIURO@CARTELCOLOR.COM

Cena: 
netto115,29 zł
VAT 23%26,52 zł
brutto141,81 zł
< class="field field-name-field-product field-type-commerce-product-reference field-label-hidden view-mode-full">
-+